TRX Triceps Extension

เติมกล้ามเนื้อหลังแขนให้เต็ม แน่น ด้วยท่าTRX Triceps Extension ออกกำลังกล้ามแขน สร้างกล้ามเนื้อหลังแขน ฟิตแอนด์เฟิร์ม

TRX_OH_Tri_Ext

ท่าบริหารกล้ามแขน :กล้ามเนื้อหลังแขน(Triceps)

ระดับของการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังแขน : Beginner

วิธีเติมกล้ามหลังแขน : เริ่มต้นบริหารกล้ามแขน ด้วยผู้เล่นจับเชือก TRX ทั้ง 2 เส้น แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง ลำตัวนิ่งตรงและเอนไปข้างหน้าประมาณ 45 องศาโดยปลายเท้าทั้งสองข้างแยกห่างกันประมาณช่วงไหล่ จากนั้นงอข้อศอกเข้าหาตัวมืออยู่เหนือศีรษะ ลำตัวที่นิ่งตรงจะลดระดับตามในลักษณะใกล้เคียงการขนานกับพื้น

จากนั้นเหยียดแขนออกกลับสู่ท่าเริ่มต้น และเริ่มเล่นกล้ามหลังแขนซ้ำอีกครั้ง ท่านี้เน้นกล้ามแขน ดังนั้นควรระวังอย่าออกแรงที่ขาเยอะนอกเหนือจากประคองให้ร่างกายนิ่งเท่านั้น

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน เติมกล้ามเนื้อหลังแขนแน่น ท่าTRXTriceps Extension