TRX Lateral Lunge

บริหารขาเรียว เพรียวสวย ง่ายๆ ท่าTRX Lateral Lunge ออกกำลังขา สร้างกล้ามขากระชับ ใส่อะไรก็สวย

ท่าบริหารกระชับขา

ท่าบริหารกล้ามขา : สะโพก,ต้นขา,ข้อเท้า
ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Beginner

วิธีบริหารขาเรียว : เริ่มต้นออกกำลังกล้ามขาด้วยผู้เล่นจับเชือก TRX ไว้ในมือ เท้าแยกห่างกัน จากนั้นงอเข่าข้างหนึ่งลง ส่วนขาอีกข้างเหยียดตึง ดึงตัวขึ้นและเริ่มต้นออกกำลังกล้ามขาเล่นซ้ำท่าเดิม แล้วสลับบริหารขาอีกข้างหนึ่ง

สร้างกล้ามขา

ชมคลิปวิดีโอการบริหารขาเรียว เพรียวสวย ออกกำลังกล้ามขาง่ายๆ สร้างกล้ามขา ท่า TRX Lateral Lunge