TRX Glute Bridge

สร้างความมั่นใจ บริหารต้นขาเรียวกระชับ ออกกำลังกล้ามขา ด้วยท่าTRX Glute Bridge  สร้างกล้ามขา หมดปัญหาขาใหญ่

ท่าบริหารกล้ามขา

ท่าบริหารกล้ามขา  : ต้นขา,หลัง,สะโพก

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Beginner

วิธีบริหารต้นขาเรียว : เริ่มออกกำลังกล้ามขาผู้เล่นนอนลงกับพื้น กางแขนออก และสอดปลายเท้าเข้ากับเชือก TRX ให้เข่างอขึ้นทำมุม 90 องศา จากนั้นใช้แขนดันตัวขึ้นจากพื้นให้แผ่นหลังตลอดไปจนถึงต้นขาด้านหลังอยู่ในแนวเดียวกัน จากนั้นลดแขนลงดึงตัวกลับมานอนราบในท่าเตรียมพร้อมและเริ่มสร้างกล้ามขาเรียวกระชับในท่าเดิมซ้ำ

เล่นกล้ามขากระชับขา

ชมคลิปวิดีโอการบริหารบริหารต้นขาเรียวกระชับ ออกกำลังกล้ามขาท่า TRX Glute Bridge