TRX Crunch and Curl

บริหารกล้ามเนื้อแขนส่วนไบเซพ ฟิตกระชับ อวดเรียวแขนไร้เซลลูไลท์ ท่าTRX Crunch and Curl  ออกกำลังกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนเฟิร์ม

ท่าบริหารกล้ามเนื้อแขน : Biceps, abs

ระดับของการสร้างกล้ามแขนส่วนหน้า : Beginner

วิธีกระชับต้นแขน : เริ่มต้นออกกำลังกล้ามแขนด้วยผู้เล่นจับเชือก TRX ไว้ นอนราบไปกับพื้น งอเข้าขึ้นโดยฝ่าเท้ายันพื้นไว้เต็มฝ่าเท้า จากนั้นให้งอข้อศอกเพื่อดึงตัวขึ้น แล้วเหยียดแขนกลับสู่ท่าเริ่มต้นนับเป็น 1 ครั้ง ทำ 2-4 เซ็ต เซ็ตละ 12-20 ครั้ง

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนส่วนไบเซพ สร้างกล้ามแขน ต้นแขนกระชับ ท่า TRX Crunch and Curl