TRX Biceps Curl

บริหารต้นแขน ฟิตแอนด์เฟิร์มท่าTRX Biceps Curl ออกกำลังสร้างวงแขนกระชับ สร้างกล้ามแขนสวยดูดี

ท่าบริหารกล้ามเนื้อแขน : กล้ามเนื้อแขนและ Abs

ระดับของการออกกำลังแขน : Intermediate

วิธีสร้างวงแขนกระชับ : เริ่มบริหารกล้ามแขนด้วยการจับเชือกออกกำลังกาย TRX ไว้ในมือทั้งสองข้างแล้วยืดแขนให้ตึง เอนตัวไปทางด้านหลังในลักษณะเฉียงทำมุมกับพื้น ขาและลำตัวตรง

จากนั้นเริ่มท่าบริหารต้นแขนด้วยการงอศอกเข้าหาตัว เพื่อดึงให้ร่างกายขึ้น ในท่านี้พยายามให้แขนท่อนบนไม่ขยับ แต่จะใช้การงอข้อศอกในการยกตัวขึ้น

เมื่อจะเริ่มบริหารกล้ามแขนใหม่ให้ยืดแขนออกในท่าเตรียมพร้อมและเริ่มเล่นในท่าเดิมซ้ำอีกรอบ

ชมคลิปวิดีโอการบริหารต้นแขน ฟิตแอนด์เฟิร์ม สร้างวงแขนกระชับ TRX Biceps Curl