Tandem Grip Pullup

ออกกำลังกล้ามแขนโต เล่นกล้ามไหล่ กล้ามเนื้อไหล่ได้ออกแรง ท่าTandem Grip Pullup โหนบาร์สร้างกล้ามแขนสุดแข็งแรง ท่านี้ทำที่บ้านก็ได้เพราะแค่มีบาร์สักอันไว้โหนก็ได้บริหารกล้ามแขนกล้ามไหล่แล้ว

อ่านต่อ

Bent Over Barbell Row

มาเสริมกล้ามหลังแข็งแรง กล้ามแขนแน่น ด้วยท่าBent Over Barbell Row บริหารกล้ามหลังส่วนกลาง สร้างกล้ามแขนให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม ที่บริหารที่คนรักหุ่นห้ามพลาด

อ่านต่อ

Bent Over One-Arm Long Bar Row

เริ่มปั้นกล้ามแขนด้วยตัวเองง่ายๆ กับท่าBent Over One-Arm Long Bar Row บริหารกล้ามแขนและกล้ามหลัง สร้างกล้ามแขนใหญ่ แข็งแรง ทรงพลัง ท่านี้ช่วยปั้นกล้ามแขน บริหารกล้ามหลัง แข็งแรงอย่างได้ผล

อ่านต่อ

Bent Over Two-Arm Long Bar Row

ท่า Bent Over Two-Arm Long Bar Row (ท่าเล่นโดยใช้ Barbell เพื่อบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนกลาง หน้าแขน และปีก)

อ่านต่อ

Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl

ออกกำลังแขน สร้างกล้ามแขน ด้วยท่าSeated Close-Grip Concentration Barbell Curl บริหารกล้ามแขน คงรูป สวยกระชับ

อ่านต่อ

Cross body hammer curl

เสริมกล้ามแขนแกร่ง เพิ่มความแข็งแรง ท่าCross body hammer curl ท่าบริหารกล้ามแขน เล่นกล้ามแขนได้ผลเร็วสุด ต้องลองด้วยตัวเอง

อ่านต่อ

Dumbbell Concentration Curl

วงแขนกล้ามเป็นมัดๆ ด้วยดัมเบลล์ ท่าDumbbell Concentration Curl เล่นกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนทรงพลัง บอกลาแขนใหญ่ ใส่แขนกุดแบบมั่นใจได้เลย

อ่านต่อ

Dumbbell Hammer Curl

ต้นแขนกระชับ ลดต้นแขนสวย เพิ่มความมั่นใจ ท่าDumbbell Hammer Curl ยกดัมเบลล์ สร้างกล้ามแขน ออกกำลังแขนเรียวสวย บอกลาแขนใหญ่ที่มีแต่ไขมันไปได้เลย

อ่านต่อ

Incline Dumbbell Curl

เล่นกล้ามแขนขึ้นเป็นมัด กลายเป็นหนุ่มกล้ามโต ท่าIncline Dumbbell Curl บริหารกล้ามแขน กล้ามแขนฟิตจนสาวหลง ทำท่านี้จนครบเซ็ต จะทำให้ได้กล้ามแขนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต้องลองแล้ว

อ่านต่อ

ดัมเบลล์ ท่า Seated Dumbbell Concentration Curls

เล่นดัมเบล ออกกำลังกล้ามแขน อัพกล้ามแขนเป็นมัด ท่า Seated Dumbbell Concentration Curls หากอยากมีกล้ามแขนที่สวยท่านี้เป็นท่าที่ถือว่าไม่ยาก แต่ได้ผลในระดับดีมากอีกท่าหนึ่ง

อ่านต่อ