Swiss Ball Leg Curl / Hip Raise to Hamstring Curl

ออกกำลังกล้ามเนื้อทุกส่วนท่าSwiss Ball Leg Curl / Hip Raise to Hamstring Curl บริหารกล้ามท้องสุดฟิต ต้นขาก็กระชับ กล้ามสะโพกแน่น เด้ง

swiss_leg_curl1

ท่าบริหารกล้ามขา : ต้นขา, ก้น, สะโพก, ท้อง

ระดับของการออกกำลังกล้ามขาและกล้ามท้อง : Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x 10 reps, Advanced: 3 x 15 reps

swiss_leg_curl2

วิธีออกกำลังกล้ามเนื้อทุกส่วน : เริ่มบริหารร่างกาย กล้ามขา กล้ามท้อง กล้ามสะโพก โดยผู้เล่นนอนหงายไปกับพื้น งอเข่าขึ้น 90 องศาพร้อมกับวางเท้าไว้บนลูกบอลโยคะ และมือทั้งสองข้างวางราบกับพื้นโดยกางแขนออก ศีรษะและลำคอยืดตรง จากนั้นหายใจเข้าเพื่อเตรียมพร้อม แล้วหายใจออกพร้อมกับยืดหลังขึ้นจากนั้นหายใจเข้าเพื่อยืดขาออก ตามด้วยหายใจออกเพื่อลากลูกบอลโยคะกลับ และเริ่มต้นบริหารใหม่ซ้ำ 2-3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

swiss_leg_curl3

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามท้องสุดฟิต ต้นขากระชับ กล้ามสะโพกแน่น ท่า Swiss Ball Leg Curl / Hip Raise to Hamstring Curl