Seated Flat Bench Leg Pull-In

พุงหาย หน้าท้องมีซิกแพค สร้างกล้ามท้อง ด้วยท่า Seated Flat Bench Leg Pull-In  บริหารหน้าท้อง เล่นกล้ามท้องอวดซิกแพค

seated_flat_bench_leg_pull_in_1

ท่าบริหารหน้าท้อง : กล้ามหน้าท้อง (Abdominal)

ระดับของการออกกำลังกล้ามท้อง : Beginner

วิธีสร้างซิกแพค : การสร้างกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) ลดพุง หน้าท้องมีซิกแพค ด้วยท่า Seated Flat Bench Leg Pull-In เริ่มต้นโดยผู้เล่นนั่งที่ปลายม้านั่งออกกำลังกาย มือทั้ง 2 ข้างจับที่เบาะ เหยียดขาทั้ง 2 ข้างออกไปข้างหน้าพร้อมกับหายใจเข้าเป็นท่าเตรียมพร้อม และเริ่มต้นบริหารโดยงอเข่าทั้ง 2 ข้างขึ้นและหายใจออก ก่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้นออกกำลังกล้ามท้องและทำซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต

seated_flat_bench_leg_pull_in_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารหน้าท้อง พุงหาย หน้าท้องมีซิกแพค สร้างกล้ามท้อง ท่า Seated Flat Bench Leg Pull-In