Reverse Band Box Squat

บริหารกล้ามขาสุดแกร่ง เสริมกล้ามขาแข็งแรง ท่าReverse Band Box Squat เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาสุดฟิต

reverse_band_box_squat_1

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Intermediate

วิธีสร้างกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ในท่า Reverse Band Box Squat ท่าบริหารกล้ามขานี้ผู้เล่นยืนกางขาให้เท้าห่างกันกว้างกว่าช่วงไหล่ และยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นบนหลังส่วนบนเป็นท่าเตรียมพร้อม

ก่อนจะเริ่มบริหารกล้ามขาโดยงอเข่าและลดสะโพกลงจนสะโพกสัมผัสกับม้านั่งออกกำลังกาย แล้วจึงกลับสู่ท่าเตรียมพร้อม เพื่อเริ่มออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าขาซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง ท่านี้จะช่วยสร้างกล้ามหน้าขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยคะแนนการันตีสูงถึง 9.3

reverse_band_box_squat_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาสุดแกร่ง เสริมกล้ามขาแข็งแรง เล่นกล้ามเนื้อหน้าขาท่า Reverse Band Box Squat