Lateral Speed Step

โชว์เรียวขาสวยๆ กล้ามขาเฟิร์ม ฟิตกล้ามขาเป๊ะด้วยท่า Lateral Speed Step ท่าบริหารกล้ามขาที่ใครๆก็ทำได้

lateral_speed_step1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ  Calves, Hamstrings

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Beginner

วิธีฟิตกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ขาเรียวสวย สร้างกล้ามขาเป๊ะ ในท่า Lateral Speed Step ผู้เล่นยืนเท้าห่างกันเท่าช่วงไหล่ งอเข่าเล็กน้อย ข้อศอกงอขึ้นเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นออกกำลังกล้ามขาโดยผู้เล่นยกขาขวาขึ้นและเริ่มวิ่งเร็วๆ เฉียงไปทางขวาและยกขาขึ้นสูงทุกจังหวะติดต่อกัน 3 ครั้งแล้วสลับข้างบริหารจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

lateral_speed_step2

lateral_speed_step3

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาเฟิร์ม เรียวขาสวย ฟิตกล้ามขาท่า Lateral Speed Step