Kneeling Hip Flexor

กล้ามขาเฟิร์ม ยืดกล้ามเนื้อเข่า ท่าKneeling Hip Flexor ท่าบริหารกล้ามขา สร้างกล้ามขาชัด สุดสมาร์ท

kneeling_hip_flexor_1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Beginner

วิธีเล่นกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามขาเฟิร์ม ยืดกล้ามเนื้อเข่า ในท่า Kneeling Hip Flexor ท่าบริหารกล้ามขานี้ผู้เล่นนั่งคุกเข่าบนเสื่อโยคะ เข่าข้างที่อยู่ข้างหน้าตั้งขึ้นทำมุม 90 องศา ส่วนอีกข้างให้เข่าแตะพื้นทำมุม 90 องศา เริ่มต้นบริหารโดยกดสะโพก พร้อมกับให้ร่างกายท่อนบนเคลื่อนไหวไปข้างหน้า ทำท่านี้ค้างไว้ 15 วินาที แล้วกลับสู่ท่าเตรียมพร้อม เพื่อเริ่มต้นบริหารกล้ามขาอีกครั้ง

kneeling_hip_flexor_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาเฟิร์ม ยืดกล้ามเนื้อเข่า สร้างกล้ามขาชัดสุดสมาร์ทท่า Kneeling Hip Flexor