Incline Push-Up

กล้ามอกขึ้นเร็ว ขึ้นไว ทำได้ง่ายๆที่บ้าน กับท่า Incline Push-Up ออกกำลังกล้ามอก เล่นกล้ามอกไม่พึ่งฟิตเนส

บริหารกล้ามอก

ท่าบริหารกล้ามอก : กล้ามเนื้ออก (Chest) กล้ามเนื้ออื่่นๆ คือ กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders), กล้ามเนื้อไหล่ (Triceps)

ระดับของการเล่นกล้ามอก :Beginner

วิธีสร้างกล้ามอก : ท่าบริหารกล้ามเนื้ออก Incline Push-Up  ปั้นกล้ามอกได้ง่ายๆที่บ้าน อุปกรณ์ที่ต้องใช้คือม้านั่งออกกำลังกายหรือลังหรือกล่อง โดยผู้เล่นวางมือทั้ง 2 ข้างบนม้านั่งออกกำลังกายห่างกันในระยะกว้างกว่าหัวไหล่ ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขน ขา และลำตัวเหยียดตรงในท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยงอข้อศอกลงท่า Push-Up ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต ท่านี้ได้คะแนนการันตีสูงถึง 8.8 จากเต็ม 10

สร้างกล้ามอก

ชมคลิปวิดีโอการเล่นกล้ามอก บริหารกล้ามอกที่บ้าน ท่า Incline Push-Up