Incline Dumbbell Flyes – With A Twist

บริหารกล้ามอกแกร่ง สร้างกล้ามอกด้วยดัมเบลล์ (Dumbbell) ท่า Incline Dumbbell Flyes – With A Twist เล่นกล้ามอก บริหารกล้ามอกฟิตปั๋ง

 

สร้างกล้ามอก

ท่าบริหารกล้ามอก : กล้ามเนื้ออก (Chest) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders)

ระดับของการเล่นกล้ามอก :Beginner

วิธีสร้างกล้ามอกแกร่ง : ท่าบริหารกล้ามเนื้ออกและพ่วงกล้ามเนื้อไหล่ที่น่าสนใจอีกท่าหนึ่งคือ ท่า Incline Dumbbell Flyes – With A Twist ท่าเล่นกล้ามอกนี้ผู้เล่นต้องเตรียมม้านั่งออกกำลังกายโดยปรับตั้งขึ้นประมาณ 45 องศา จากนั้นก็นั่งบนม้านั่งออกกำลังกายโดยให้แผ่นหลังแนบไปกับเบาะ ท่านี้ต้องใช้ดัมเบลล์ (Dumbbell)1 คู่ โดยผู้เล่นยกดัมเบลล์ (Dumbbell) และกางแขนออกเป็นท่าเตรียมพร้อมก่อนจะเริ่มบริหารกล้ามเนื้ออกโดยยกดัมเบลล์(Dumbbell) ขึ้นพร้อมกับหมุนข้อมือให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัว จากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้นและเริ่มบริหารกล้ามอกซ้ำจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

ท่าเล่นอก

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามอกแกร่ง เล่นกล้ามอกด้วยดัมเบลล์ท่า Incline Dumbbell Flyes – With A Twist