Hanging Leg Raise

ออกกำลังกล้ามท้องสุดเฟิร์ม ท่าHanging Leg Raise เล่นหน้าท้องแกร่ง กระชับ กล้ามท้องขึ้นเป็นลูก

ท่าบริหารหน้าท้อง : กล้ามเนื้อหน้าท้อง, กล้ามหลัง

ระดับของการบริหารกล้ามท้อง : Beginner

วิธีออกกำลังหน้าท้องสุดเฟิร์ม : เริ่มต้นบริหารกล้ามท้องด้วยผู้เล่นจับบาร์โหนไว้โดยให้มือทั้งสองข้างห่างกันประมาณช่วงไหล่ จากนั้นโหนตัวอยู่นิ่งๆ บนบาร์ พร้อมกับยกขาขึ้นมาในลักษณะตั้งฉาก เกร็งขาทั้งสองข้างให้เหยียดตรงไปด้านหน้าในแนวขนานกับพื้น และค่อยๆ หย่อนตัวลง นับเป็น 1 ครั้ง ทำ 8-10 ครั้ง เล่นกล้ามท้อง ให้แกร่งกระชับ กล้ามท้องขึ้นชัด

ชมคลิปวิดีโอการบริหารหน้าท้องสุดเฟิร์ม เล่นกล้ามท้องแกร่ง กล้ามท้องขึ้นเป็นลูก ท่า Hanging Leg Raise