EZ-Bar Curl

กล้ามแขนได้รูป สร้างเรียวแขนกระชับ บริหารกล้ามแขน ได้กล้ามแขนรวดเร็วทันใจ ท่าEZ-Bar Curl

210_1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการสร้างกล้ามแขน : Beginner

วิธีสร้างเรียวแขนกระชับ :  ท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ท่าบริหารกล้ามแขนนี้การันตีด้วยคะแนน 9.0 เริ่มบริหารโดยผู้เล่นจับ EZ-Bar ระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้างประมาณช่วงไหล่ในลักษณะหงายข้อมือขึ้น จากนั้นงอข้อศอกและยก EZ-Bar ขึ้นจนถึงระดับอกแล้วลดแขนลงเพื่อบริหารต้นแขนซ้ำท่าเดิมจนครบ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10 ครั้ง

210_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนได้รูป สร้างเรียวแขนกระชับ ได้กล้ามแขนรวดเร็วทันใจท่า EZ-Bar Curl