Deficit Deadlift

Deficit Deadlift เล่นกล้ามแขน อย่าลืมกล้ามขา ท่าเดียวบริหารกล้ามขาฟิต กล้ามแขนเฟิร์มได้ใจ

deficit_deadlift

ท่าบริหารกล้ามแขนและกล้ามขา : หลังส่วนล่าง, ท่อนแขน, ก้น, หลังขา, หลังส่วนกลาง, หน้าขา, หนอก

ระดับของการออกกำลังกล้ามขาและกล้ามแขน : Intermediate

วิธีบริหารสร้างกล้ามขาและกล้ามแขน : เริ่มบริหารกล้ามแขนและกล้ามขา โดยผู้เล่นยืนบน platform หรือแผ่นน้ำหนักที่สูงประมาณ 1-3 นิ้ว ลดสะโพกแล้วงอเข่าเพื่อยกบาร์เบล ตามองตรงโน้มตัวไปข้างหน้าแต่หลังยืดตรงขณะก้มลงยกบาร์เบล จากนั้นดึงตัวขึ้น แผ่นหลังตั้งตรง แอ่นสะโพกไปข้างหน้า ก่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้นเพื่อบริหารซ้ำท่าเดิม เพื่อสร้างกล้ามแขนฟิต กล้ามแขนเฟิร์มได้ใจ

679_1

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนและกล้ามขาฟิต เฟิร์ม ได้ใจท่า Deficit Deadlift