Decline Push-Up

เล่นกล้ามอกที่บ้าน บริหารกล้ามอกท่า  Decline Push-Up สร้างกล้ามอกแกร่งง่ายๆ แบบนักกล้าม กล้ามอกสวย น่าซบ

สร้างกล้ามอก

ท่าบริหารกล้ามหน้าอก : กล้ามเนื้ออก Chest กล้ามเนื้ออื่นๆ  คือ กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders), กล้ามเนื้อแขน (Triceps)

ระดับของการเล่นกล้ามอก :Beginner

วิธีสร้างกล้ามอกแบบง่ายๆ : ท่าบริหารกล้ามหน้าอกนี้อุปกรณ์ที่ต้องคือกล่องหรือลังที่สามารถรับน้ำหนักได้ โดยผู้เล่นวางปลายเท้าทั้ง 2 ข้างบนกล่องหรือลัง และปลายเท้าห่างกันประมาณไหล่ มือทั้ง 2 ข้างยันพื้น แขนเหยียดตึง หลังและลำตัวเหยียดตรง จากนั้นเริ่มบริหารโดยลดเเขนลง งอข้อศอกในท่า Push up แล้วดันตัวขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง เพื่อสร้างกล้ามอกสวย น่าซบได้ที่บ้าน

บริหารกล้ามอก

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามอก สร้างกล้ามอกแบบง่าย กล้ามอกสวย น่าซบท่า Decline Push-Up