Close-Grip Barbell Bench Press

กล้ามอกแน่นน่าซบ สร้างกล้ามแขนสุดเป๊ะ กล้ามแขนเป็นมัด ออกกำลังกล้ามไหล่กระชับท่าClose-Grip Barbell Bench Press

close_grip_barbell_bench_press

ท่าบริหารกล้ามอก : หลังแขน, อก, ไหล่

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขนกล้ามอก : Beginner

วิธีสร้างกล้ามอก : ผู้เล่นนอนลงบนม้านั่งวางบาร์เบล จากนั้นยกบาร์เบลที่วางไว้บนชั้นขึ้น เหยียดแขนไปบนเพดานแล้วลดแขนลงโดยการงอข้อศอกแกนบาร์เบลแตะอกแล้วจึงเหยียดแขนขึ้นเพื่อเริ่มทำซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต

ท่าสร้างกล้ามอกเเละเเขน

ชมคลิปวิดีโอการบริหารท่า Close-Grip Barbell Bench Press