Bosu Sumo Switch

เปลี่ยนต้นขาหย่อนคล้อย สะโพกไม่ฟิต ด้วยท่าBosu Sumo Switch บริหารกล้ามสะโพก ออกกำลังต้นขากระชับ เล่นกล้ามขาแบบได้ผล

bosu_sumo_switch

ท่าบริหารกล้ามสะโพก กล้ามขา : กล้ามเนื้อสะโพก (Glutes),  กล้ามเนื้อต้นขา (Quads),  กล้ามเนื้อขาด้านหลัง (Hamstrings)

ระดับของการออกกำลังกล้ามขาและกล้ามสะโพก : Beginner

วิธีบริหารกล้ามสะโพกและเล่นกล้ามขา : เริ่มบริหารกล้ามขาและกล้ามสะโพกผู้เล่นวางเท้าข้างหนึ่งบน bosu ball อีกข้างหนึ่งวางบนพื้น มือทั้งสองข้างประกบกันไว้ที่หน้าอก โน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย จากนั้นย่อเข่าลงในลักษณะขึ้น-ลง 2 ครั้งติดต่อกัน แล้วกระโดดหมุนตัวเร็วๆ ให้เท้าอีกข้างอยู่บน bosu ball ทำท่าเดิมซ้ำอีก 2 ครั้ง จากนั้นกระโดดข้าม bosu ball เพื่อเปลี่ยนฝั่งบริหาร

bosu_sumo

ชมคลิปวิดีโอการบริหารสะโพก ออกกำลังต้นขา เปลี่ยนต้นขาหย่อนคล้อยท่า  Bosu Sumo Switch