Bosu Bulgarian Lunge

บริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง กระชับ ด้วยท่าBosu Bulgarian Lunge กล้ามขาฟิต ต้นขาเฟิร์ม

bosu_bulgarian_lunge

 

ท่าบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง : ร่างกายส่วนล่าง ,ท่าบริหารกระชับขา

ระดับของการบริหารกล้ามขา :Beginner: 2 x 10 reps, Intermediate: 3 x 10 reps, Advanced: 3 x 15 reps

วิธีบริหารกล้ามขา กระชับต้นขา : เริ่มบริหารกล้ามขา ออกกำลังกระชับกล้ามเนื้อส่วนล่าง โดยผู้เล่นยืนอยู่ด้านหลัง bosu ball จากนั้นวางเท้าข้างหนึ่งบนบอล ขาอีกข้างเหยียดไปด้านหลังประมาณหนึ่งก้าว จากนั้นงอเข่าข้างที่วางบน bosu ball ลง และขาอีกข้างย่อลงตาม แล้วเหยียดขาขึ้นเพื่อทำซ้ำท่าเดิม

bosu_bulgarian_lunge-390x205

 

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา ฟิตกล้ามเนื้อส่วนล่าง Bosu Bulgarian Lunge