Bent Over Two-Arm Long Bar Row

สร้างกล้ามปีก เล่นกล้ามแขน บริหารกล้ามหลัง ให้ได้ผลดีที่สุด ท่าBent Over Two-Arm Long Bar Row กล้ามแขนและกล้ามหลังฟิตเฟิร์มน่ามอง

18_2

ท่าบริหารกล้ามหลังและกล้ามแขน: หลังส่วนกลาง, หน้าแขน, ปีก

ระดับของการออกกำลังกล้ามปีก กล้ามแขนและกล้ามหลัง : Intermediate

วิธีบริหารกล้ามปีก กล้ามแขนและกล้ามหลัง : ผู้เล่นวางบาร์เบลไว้บนพื้นโดยอยู่ระหว่างเท้าซ้ายและขวาแล้วก้มตัวลงเล็กน้อย จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับที่แกนบาร์เบลโดยให้มืออยู่ใกล้กับแผ่นน้ำหนักแล้วยกขึ้นจากพื้นเล็กน้อย เริ่มต้นบริหารด้วยการงอข้อศอกและยกบาร์เบลขึ้นทำค้างไว้แล้วเหยียดแขนลงเพื่อเริ่มต้นทำซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต

ชมคลิปวิดีโอการบริหารเล่นกล้ามปีก สร้างกล้ามแขน บริหารกล้ามหลังท่า Bent Over Two-Arm Long Bar Row