Barbell Rear Delt Row

Barbell Rear Delt Row ท่าบริหารกล้ามไหล่ เล่นกล้ามไหล่เฟิร์ม เสริมกล้ามเนื้อหัวไหล่ฟิตแบบชัวร์ที่สุด

barbell_rear_delt_row1

ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ : ไหล่ (Shoulders ) กล้ามเนื้อส่วนอื่น คือ Biceps, Lats, Middle Back

ระดับของการออกกำลังไหล่ : Beginner

barbell_rear_delt_row1_(2)

barbell_rear_delt_row2

วิธีสร้างกล้ามไหล่ : ท่าบริหารกล้ามไหล่นี้ผู้เล่นยืนยืนเท้าเเยกห่างกันกว้าางเท่าช่วงไหล่ งอเข่าเล็กน้อย และก้มตัวขณะยกบาร์เบลล์ขึ้นสูงระดับเข่าไว้ในท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยการงอศอกให้ตั้งฉาก แกนบาร์เบลล์แตะที่อก จากนั้นลดศอกลงอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มออกกำลังกล้ามเนื้อไหล่ซ้ำในท่าเดิม

barbell_rear_delt_row2_(2)

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามไหล่ สร้างกล้ามไหล่สวย  เสริมกล้ามไหล่ฟิตท่า Barbell Rear Delt Row