Barbell Curls Lying Against An Incline

อัพกล้ามแขนด้วยตัวเองที่บ้าน กับท่าBarbell Curls Lying Against An Incline บริหารกล้ามแขน กล้ามไหล่แน่น แข็งแรง สร้างกล้ามแขนเป็นมัด

300_1

ท่าบริหารกล้ามแขน : หน้าแขน

ระดับของการบริหารกล้ามสร้างกล้ามแขนและไหล่ : Beginner

วิธีบริหารกล้ามแขนและไหล่ : อัพกล้ามแขนเป็นมัด บริหารกล้ามไหล่ แข็งแรงง่ายๆที่บ้าน เริ่มด้วยผู้เล่นนั่งบนม้านั่งออกกำลังกาย จากนั้นขยับยืดตัวจนเบาะอยู่ตรงหน้าอก มือทั้งสองข้างจับแกนบาร์เบลไว้และเหยียดแขนลงโดยให้ฝ่ามือหันออกนอกลำตัว จากนั้นเริ่มบริหารโดยการงอข้อศอกและยกบาร์เบลขึ้นทำค้างไว้แล้วลดแขนลงเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมและบริหารซ้ำท่าเดิม

300_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนและไหล่ อัพกล้ามแขนเป็นมัดท่า Barbell Curls Lying Against An Incline

ad