Alternate Hammer Curl

เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงยิม ออกกำลังต้นแขนกระชับ เล่นกล้ามแขนสำหรับมือใหม่ท่าAlternate Hammer Curl ท่าสร้างกล้ามแขนฟิตแอนด์เฟิร์ม

Alternate_Hammer_Curl1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน :   Beginner

วิธีสร้างกล้ามแขน :  ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าอย่าง Alternate Hammer Curl อุปกรณ์จำเป็นคือดัมเบลล์ (Dumbbell) 1 คู่ ผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่และจับดัมเบลล์ (Dumbbell) ไว้ระดับต้นขาแล้วยกขึ้นบริหารกล้ามแขนในระดับอก สลับข้างเล่นกล้ามแขนจนครบ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10 ครั้ง

Alternate_Hammer_Curl2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน ออกกำลังต้นแขนกระชับ สร้างกล้ามแขนฟิตแอนด์เฟิร์มท่า Alternate Hammer Curl