Body weight Row, Bar Row, Australian Pull-up, Inverted Row, Horizontal Row

เคล็ดลับกล้ามแขนแข็งแรง กล้ามไหล่ฟิต ด้วย5 ท่าเทพ Body weight Row, Bar Row, Australian Pull-up, Inverted Row, Horizontal Row บริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ สร้างกล้ามแขนเฟิร์ม

ท่าบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : หน้าแขน, หลังแขน, หลัง

ระดับของการบริหารสร้างกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : Beginner

วิธีออกกำลังกล้ามแขนและกล้ามไล่ : ผู้เล่นบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ เล่นกล้ามแขน โดยเตรียมบาร์โหนให้อยู่ในระดับเอว จากนั้นจับบาร์โหนแล้วดึงตัวขึ้นให้อกสัมผัสกับบาร์โหน ปล่อยตัวเองลงแล้วทำซ้ำในท่าเดิม โดยระหว่างการโหนตัวขึ้นและหย่อนตัวลงนั้นร่างกายจะต้องเหยียดตรง

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนแข็งแรง กล้ามไหล่ฟิต 5ท่าเทพ Body weight Row, Bar Row, Australian Pull-up, Inverted Row, Horizontal Row